KPSS İLAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı yapacak. Son başvuru: 28 mart 2023.

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 6864 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerekli düzenleme yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar” çerçevesinde mülakat sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlar dahilinde toplam (500) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

2. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

2.1.Türk vatandaşı olmak,

2.2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

2.3.Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

2.4.2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre KPSS-P3 puan türünden en az yetmiş (70) puan almış olmak,

2.5.İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)

2.6.Son başvuru günü itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak. (27.03.1983 ve sonrası doğumlu olmak)

2.7. İNŞAAT MÜHENDİSİ

2.7.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

2.8. HARİTA MÜHENDİSİ

2.8.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

2.9. MAKİNE MÜHENDİSİ

2.9.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2.10. ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

2.10.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

2.11. ÇEVRE MÜHENDİSİ

2.11.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” bölümünden lisans mezunu olmak.

2.12. JEOLOJİ MÜHENDİSİ

2.12.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

2.13. JEOFİZİK MÜHENDİSİ

2.13.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” bölümünden lisans mezunu olmak.

2.14. MİMAR

2.14.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümünden lisans mezunu olmak.

2.15. ŞEHİR PLANCISI

2.15.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümünden lisans mezunu olmak.

2.16. AVUKAT

2.16.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.

2.16.2. Türkiye’de herhangi bir il barosuna kayıtlı olmak.

2.16.3. Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.

2.16.4. Adaylar Bakanlık ile Hizmet Sözleşmesinin imzalandığı tarih itibariyle; aday ile avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.

2.16.5. Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belgeyle birlikte, kendisi ile avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi Kariyer Kapısı Platformuna yüklemek,

2.17. UZMAN

2.17.1. Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası Finans, Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

3. MÜLAKAT

3.1. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere her bir branş için ilana çıkılan kadro sayısının 2 katı kadar aday sözlü mülakata tabi tutulacaktır.

3.2. Adaylardan, Bakanlıkça yapılacak mülakatta yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almış olma şartı aranmaktadır.

3.3. Mülakat sonucunda yetmiş (70) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır.

4. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

4.1. Başvurular 22.03.2023 Çarşamba gününden başlayıp 27.03.2023 Pazartesi günü saat 23:59:59’da sona erecektir. Adaylar bu başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4.2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Kariyer Kapısı üzerinden “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.3. Adayların öğrenim mezuniyet bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. e-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumlardan güncellemeleri gerekmektedir.

4.4. Mülakata çağırılacak adayların listesi, mülakat tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4.5. Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

4.6. Adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin ise sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

4.7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin mülakatı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.

4.8. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Ayrıca, Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş olması halinde bu ücret yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

5. DUYURU

5.1. Mülakat; Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, mülakat tarihi ve mülakatla ilgili olabilecek bütün duyurular Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

6. MÜLAKAT SONUÇLARININ İLANI

6.1. Başarı sırasına göre her bir unvan için belirlenen sayıda adayın isim listesi Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, mülakat sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenilen belgeleri tamamlayarak, bilahare duyurulacak süre içerisinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

İLETİŞİM ADRESİ:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / ANKARA

Kpss Merkezi

About Author

Yorum bırakın

Şunlar da hoşunuza gidebilir

KPSS İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 20 mart 2023 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
KPSS İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı. Son başvuru: 20 mart 2023 Diyanet İşleri Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Diyanet