KPSS İLAN

Bursa Uludağ Üniversitesi 190 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi 190 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 10 nisan 2023. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun […]