KPSS İLAN

Erciyes Üniversitesi 104 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Erciyes Üniversitesi 104 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 11 nisan 2023. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları […]

KPSS İLAN

Trakya Üniversitesi 216 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Trakya Üniversitesi 216 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 11 nisan 2023. Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel […]

KPSS İLAN

2023 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 180 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 180 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 11 nisan 2023. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi […]

KPSS İLAN

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 3 nisan 2023. Sağlık Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI 1.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı […]

KPSS İLAN

TÜBİTAK, 363 personel alımı yapacaktır.

TÜBİTAK, 363 personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 17 nisan 2023. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI – TEKNİK ve DESTEK PERSONELİ – AR-GE TEKNİSYENİ) İSTİHDAM EDİLECEKTİR. SON BAŞVURU TARİHİ: 17.04.2023

KPSS İLAN

Bursa Uludağ Üniversitesi 190 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi 190 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 10 nisan 2023. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun […]

KPSS İLAN

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı yapacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Yapacaktır. Son başvuru: 24 nisan 2023. Milli Savunma Bakanlığından: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ GİRİŞ SINAV DUYURUSU 1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER; a) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine […]

KPSS İLAN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 7 nisan 2023. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 657 / 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sözleşmeli […]

KPSS İLAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 59 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 59 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 6 nisan 2023. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (23 MART 2023) Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli […]

KPSS İLAN

Karabük Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Karabük Üniversitesi 61 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 6 nisan 2023. Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS […]