KPSS İLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi 311 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi 311 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 30 mart 2023. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi […]

KPSS İLAN

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alımı yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alımı yapacak. Son başvuru: 28 mart 2023 Karayolları Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin […]