KPSS İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı. Son başvuru: 20 mart 2023

Diyanet İşleri Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2’nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacak.

Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 06.03.2023-20.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Ön lisans ve ortaöğrenim mezunu adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.

3. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

4. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.

5. Adaylar “Başvuru Şartları” bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı/ tecrübe şartı aranan unvan için gerekli olan SGK hizmet döküm belgesini başvuru ekranındaki ilgili bölüme pdf formatında yükleyeceklerdir.

6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

8. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Yerleştirme sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan

Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Yerleştirme sonuç öğrenme ve “Yerleştirme Sonuç Belgesi” alma işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. BAŞARI SIRALAMASI ve YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Yerleştirme sonuçları başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.

2. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacaktır. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

V. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar; yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması ve/ veya güvenlik soruşturması sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır.

2. Başkanlık yerleştirme sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.

3. Başvuru süreci, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların, yerleştirme sürecinin tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon :(0312) 295 70 00

Fax :(0312) 285 85 72

E-mail :persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

2559/1-1

Kpss Merkezi

About Author

Yorum bırakın

Şunlar da hoşunuza gidebilir

KPSS İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 20 mart 2023 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
KPSS İLAN

Hakkari Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alımı

Hakkari Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Son başvuru: 22 mart 2023. Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALİM İLANI Üniversitemiz