KPSS İLAN

Çay işletmeleri genel müdürlüğü 1365 işçi alımı yapacaktır.

2023 Çay işletmeleri genel müdürlüğü 1365 işçi alımı ilanı yayımdadır.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU

Başvurular işkur üzerinden alınacaktır.

Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 1041 geçici beden işçisi (tahmil tahliye), Rize ili İçin 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 50 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi ile Ambarhk Çay Fabrikasına 58 M YO Çay Eksperliği Bölümü mezunu eksper ve 83 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi, Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına 12 MYO Çay Eksperliği Bölümü mezunu eksper ile 29 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi, Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 15 MYO Çay Eksperliği Bölümü mezunu eksper ile 4 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi, Rize ili Cumhuriyet Çay Fabrikasına 40 engelli ve 15 eski hükümlü geçici işçi, Trabzon ili Çamlı Çay Fabrikasına 12 engelli ve 4 eski hükümlü geçici işçi, Artvin ili Arhavi Çay Fabrikasına 2 eski hükümlü geçici işçi; noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperi Bölümü mezunları hariç) alınacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre işçi ölarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

e) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;

A. İş başvurusunda bulunacak geçici çay eksperiadaylarının;

1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,

2- 2022 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye)adaylarının;

3- 18- 50 yaş aralığında,

4- Erkek,

5- En az İlkokul mezunu,

6- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

7- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

C. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli ve eski hükümlü işçiadaylarının;

1- En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

D. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçiadaylarının;

1 – 18-45 yaş aralığında,

2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden ve dallarından mezun olması),

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İşe girmek isteyen işçi adayları 29.03.2023-03.04.2023 tarihleri arası 5 günde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya mnvıiakurıEOVıtrresmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir, ı^i adayları ikamet ettikleri il için bildirilen işlerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Lise ve dengi okul mezunu işçi adaylarından başvuru esnasında istenilen bölüm ve dalların dışında başvuru yapanların başvuruları ile birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Geçici engelli ve eski hükümlü işçi başvuruları; Rize ili için Cumhuriyet Çay Fabrikasında, Trabzon İli için Çamlı Çay Fabrikasında, Artvin İli için Arhavi Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacaktır.

MYO Çay Eksperliği başvuruları, Rize İli için Ambarlık Çay Fabrikasına, Trabzon İli için Karaca Çay Fabrikasına, Artvin İli için Muratlı Çay Fabrikasına ilana çıkılarak alınacaktır. İlgili İşçi adaylarının başvuruları alındıktan sonra başvuru yaptığı illerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

Lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli işçi başvuruları ise Rize İli için 100. Yıl Üretim ve Pazarlama bölge Müdürlüğüne ve Ambarlık Çay Fabrikasına, Trabzon İli için Karaca Çay Fabrikasına, Artvin İli için Muratlı Çay Fabrikasına ilana çıkılarak alınacaktır.

Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli ve eski hükümlü işçi adayları ve lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli işçi adayları (100. Yıl Üretim ve Pazarlama Bölge Müdürlüğüne alınan Lise ve dengi teknik kariyerli işçiler hariç ) illerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2023 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu ile bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.

İşe girmeye hak kazanıp da işe başlatılan işçiler en az 5 (beş) yıl boyunca nakil talebinde bulunamayacak, bulunsa dahi nakil talepleri dikkate alınmayacaktır.

İşe girmek isteyen işçi adayları 29.03.2023-03.04.2023 tarihleri arasında 5 günde işkur il ve ilçe müdürlüklerinden yada www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir.

Kpss Merkezi

About Author

Yorum bırakın

Şunlar da hoşunuza gidebilir

KPSS İLAN

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 43 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 20 mart 2023 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
KPSS İLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı. Son başvuru: 20 mart 2023 Diyanet İşleri Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Diyanet