KPSS İLAN

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 3 nisan 2023. Sağlık Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI 1.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı […]

KPSS İLAN

Sağlık Bakanlığı 10.900 İşçi Alımı Yapacak.

Sağlık Bakanlığı, 10.900 İşçi Alımı Yapacaktır. Son başvuru: 27 mart 2023. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 10.900 SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI AÇIKLAMALAR; 1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam […]