KPSS İLAN

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alımı yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 102 sözleşmeli personel alımı yapacak. Son başvuru: 28 mart 2023 Karayolları Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin […]