KPSS İLAN

Süleyman Demirel Üniversitesi 311 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi 311 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Son başvuru: 30 mart 2023. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi […]